Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Labosport Sp. z o.o. (wolontariusze)

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Labosport Sp. z o.o. (wolontariusze)

Administrator danych:

LABOSPORT Polska sp. z o.o.; ul. Browarna 86-87; 82-300 Elbląg; NIP 5783116536; REGON 360937446; KRS 0000543585

Cele przetwarzania:

przesyłanie zamówionych informacji (newsletter, materiały informacyjne) za pośrednictwem udostępnionych danych osobowych, rejestracja w bazie wolontariuszy

Podstawy prawne przetwarzania:

Przetwarzanie jest dopuszczalne na podstawie, gdyż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów  – art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Celów przetwarzania, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, przedsiębiorstwom pocztowym, kurierskim lub transportowym).

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje:

W celu otrzymania szczegółowych danych zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.