Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Labosport Sp. z o.o. (zawodnicy) | Labosport Team - indywidualna opieka trenerska

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Labosport Sp. z o.o. (zawodnicy)

Administrator danych:

LABOSPORT Polska sp. z o.o.; ul. Browarna 86-87; 82-300 Elbląg; NIP 5783116536; REGON 360937446; KRS 0000543585

Cele przetwarzania:

rejestracja w serwisie,  udział w zawodach, realizacja usług związanych z udziałem w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych

Podstawy prawne przetwarzania:

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje:

W celu otrzymania szczegółowych danych zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

(c) 2010-2023 Labosport   |   wykonanie: SportBRND.pl